Gdańskie Centrum Świadczeń

Deklaracja dostępności

Gdańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://bip.gcs.gda.pl. Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • część plików może nie być dostęnych cyfrowo. Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości dokumenty te bedą poprawiane.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-17. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Arkdiusza Kulewicz, e-mailowo - arkadiusz.kulewicz@gdansk.gda.pl lub telefonicznie - 58 326 50 58. W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód, posiadają równomierne oświetlenie.
 • W budynku dostępna jest winda.
 • Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej (przystanek tramwajowy „Paska” – tramwaj nr 10 i 12).
 • Na terenie  Centrum znajduje się 6 znaczników TOTUPOINT.

Wejście główne, od ul. Kartuskiej

 • Drzwi wejściowe (dwuetapowe) do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie).
 • Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście jest zabezpieczone.
 • Korytarz dostępny jest dla osób na wózkach.
 • Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, która nie została wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a informującą o biegu schodów.

Wejście boczne, od ul. Malczewskiego (punkt obsługi mieszkańców)

 • Drzwi wejściowe (dwuetapowe) do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie).
 • Poczekalnia oraz punkt obsługi dostępne są dla osób na wózkach, wyposażone w elektroniczną lupę oraz powiększalnik tekstu.
 • Zapewniona jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Do budynku prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu dostępna jest pochylnia.
 • Do punktu informacyjnego prowadzą oznaczenia poziome w postaci linii naprowadzających.
 • Punkt informacyjny oraz stanowiska obsługi mieszkańców wyposażone są w pętle indukcyjne.
 • W toalecie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się komfortka (miejsce dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami)

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Formularze

 • Formularz: Informacja o braku dostępności, który obywatel może złożyć do każdego podmiotu publicznego jeśli zidentyfikuje brak dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Formularz: Wniosek o zapewnienie dostępności, który służy zgłoszeniu przez obywatela szczególnej potrzeby w zakresie dostępu do danego podmiotu publicznego i/lub świadczonych przez niego usług
 • Formularz: Skarga na brak dostępności, który obywatel może wykorzystać w sytuacji gdy jego szczególne potrzeby związane z dostępem do danego podmioty publicznego i/lub jego usług nie zostały spełnione

Raport o stanie zapewnienie dostępności podmiotu publicznego

do góry