Gdańskie Centrum Świadczeń

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Arletta Wolińska Dział Pomocy Mieszkaniowej Arkadiusz Kulewicz 03.09.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
02.03.2023 13:14 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wzór wypełnienia wniosku o dopłaty do czynszu wraz z załącznikami
23.02.2023 20:56 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
publikacja
Załącznik: Wzór wypełnienia wniosku o dopłaty do czynszu wraz z załącznikami
16.02.2023 11:59 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
16.02.2023 11:57 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
16.02.2023 11:56 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
05.10.2022 20:51 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 20:49 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 20:48 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 13:38 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
30.06.2022 12:41 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
02.01.2022 09:25 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
01.01.2022 12:10 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
13.10.2020 10:08 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 - oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty
13.10.2020 10:06 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 - oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty
13.10.2020 10:05 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.09.2020 12:49 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.09.2020 12:48 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.09.2020 11:31 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu
18.09.2020 11:29 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu
18.09.2020 11:27 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 8 - oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy
18.09.2020 11:27 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 - oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty
18.09.2020 11:26 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy
18.09.2020 11:25 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
18.09.2020 11:25 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - oświadczenie o o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy
18.09.2020 11:20 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - wniosek o dopłaty do czynszu
18.09.2020 11:19 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.09.2020 11:18 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.09.2020 07:33 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu - dla osób zgłaszających dochód uzyskany
08.09.2020 07:33 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu - dla osób zgłaszających dochód uzyskany
08.09.2020 07:33 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu
08.09.2020 07:33 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu
08.09.2020 07:32 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.09.2020 07:32 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
do góry