Gdańskie Centrum Świadczeń

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Tynkowska Arkadiusz Kulewicz 19.05.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.08.2022 09:14 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o świadczenie Gdański Bon Żłobkowy
25.08.2022 09:14 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
24.06.2022 11:43 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
24.06.2022 11:42 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
24.06.2022 11:41 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
24.06.2022 11:34 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
09.05.2022 10:45 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
publikacja
Załącznik: Wniosek o świadczenie Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2021/2022
09.05.2022 10:43 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2021/2022
Dokument: Gdański Bon Żłobkowy
Kategoria: GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY
04.05.2022 08:25 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
publikacja
Załącznik: Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany
04.05.2022 08:24 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany
Dokument: Gdański Bon Żłobkowy
Kategoria: GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY
04.05.2022 08:09 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: GBŻ-03 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o deklarowanym dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
Dokument: Gdański Bon Żłobkowy
Kategoria: GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY
04.05.2022 08:09 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: GBŻ-01 Oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustalane jest prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
Dokument: Gdański Bon Żłobkowy
Kategoria: GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY
04.05.2022 08:08 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
31.01.2022 16:12 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
02.01.2022 09:30 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
02.01.2022 09:10 Arkadiusz Kulewicz
skasowanie
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2020/2021
Dokument: Gdański Bon Żłobkowy
Kategoria: GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY
02.01.2022 09:08 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
01.01.2022 13:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
21.06.2021 10:03 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-02 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustalane jest prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
21.06.2021 10:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-04 Wniosek o skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków
21.06.2021 10:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-03 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o deklarowanym dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
21.06.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2021/2022
21.06.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2020/2021
21.06.2021 09:55 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.06.2021 14:42 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.06.2021 14:41 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
31.05.2021 08:01 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
31.05.2021 08:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
27.04.2021 11:07 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
27.04.2021 11:07 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.01.2021 08:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.01.2021 07:59 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
28.10.2020 07:27 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
28.10.2020 07:26 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
27.10.2020 08:53 Kamila Serkowska
modyfikacja
01.06.2020 10:03 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Zaświadczenie żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego o wysokości opłaty stałej i wymiarze sprawowanej opieki
01.06.2020 10:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:59 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:58 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:53 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
20.05.2020 17:16 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
do góry