Gdańskie Centrum Świadczeń

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Tynkowska Arkadiusz Kulewicz 19.05.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.06.2021 10:03 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-02 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustalane jest prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
21.06.2021 10:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-04 Wniosek o skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków
21.06.2021 10:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: GBŻ-03 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o deklarowanym dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do Gdańskiego Bonu Żłobkowego
21.06.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2021/2022
21.06.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Gdański Bon Żłobkowy - na rok szkolny 2020/2021
21.06.2021 09:55 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.06.2021 14:42 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
18.06.2021 14:41 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
31.05.2021 08:01 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
31.05.2021 08:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
27.04.2021 11:07 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
27.04.2021 11:07 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
08.01.2021 08:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.01.2021 07:59 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
28.10.2020 07:27 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
28.10.2020 07:26 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
27.10.2020 08:53 Kamila Serkowska
modyfikacja
01.06.2020 10:03 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Zaświadczenie żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego o wysokości opłaty stałej i wymiarze sprawowanej opieki
01.06.2020 10:01 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:59 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:58 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.05.2020 15:53 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
20.05.2020 17:16 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
do góry