Gdańskie Centrum Świadczeń

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Aleksandra Romanowska Arkadiusz Kulewicz 19.05.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
05.10.2022 21:10 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:05 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
31.01.2022 16:11 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
01.01.2022 13:26 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
01.01.2022 13:25 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
28.09.2021 07:18 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
17.08.2021 11:36 Kamila Serkowska
modyfikacja
02.08.2021 10:05 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: ZSR-05 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
02.08.2021 10:05 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
02.08.2021 09:57 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
02.08.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
skasowanie
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dokument: Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Kategoria: ŚWIADCZENIA RODZINNE
02.08.2021 09:56 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.07.2021 07:03 Kamila Serkowska
modyfikacja
27.10.2020 08:48 Kamila Serkowska
modyfikacja
29.06.2020 10:55 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.06.2020 10:51 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
24.06.2020 12:24 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
24.06.2020 12:24 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
24.06.2020 12:24 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
20.05.2020 17:16 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
do góry