Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/preferencyjny-zakup-wegla/8387,Preferencyjny-zakup-wegla.html
2023-02-07, 22:27

Preferencyjny zakup węgla

Nazwa procedury

weryfikacja prawa do preferencyjnego zakupu węgla

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego,
 2. potwierdzenie dokonania płatności za wskazaną we wniosku ilość paliwa stałego - nie jest obowiązkowe, ale przyśpieszy weryfikację wniosku.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej: 
za pośrednictwem: Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku).

Ważne!

Wniosek on-line, udostępniony na stronie gov.pl, nie zawiera podstawowych informacji dot. wnioskowanej ilości oraz frakcji węgla. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością jego uzupełnienia. Dlatego zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego,
 5. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Inne informacje

 1. Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 2. Wniosek może złożyć:
 • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy
 • członek gospodarstwa domowego osoby, która otrzymała dodatek węglowy
 • osoba, która nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego przyznania
 1. Wniosek składa się najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r.
 2. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek o zakup, w którym wskazuje rodzaj paliwa, które chce zakupić oraz jego ilość.
 3. W ramach podpisanej umowy miasto Gdańsk daje możliwość zakupu węgla w dwóch frakcjach: groszek oraz orzech.
 4. Węgiel posiada certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego.
 5. Koszt paliwa stałego, niezależnie od jego frakcji, wynosi 2000 zł za tonę.
 6. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 7. Zakup paliwa stałego można dokonać w dwóch okresach:
 • do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 stycznia 2023 r.
 1. Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe wynosi w każdym z okresów po 1500 kg. Łącznie na gospodarstwo domowe przysługuje 3000 kg (3 tony) paliwa stałego.
 2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego lub zakupiono w ilości mniejszej niż 1500 kg, to pozostała ilość z przysłygującego limitu można wykorzystać po 1 stycznia 2023 r. 

Opis przebiegu zakupu paliwa

 1. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę:
 • przelewem na rachunek bankowy:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Bank Pekao S.A
71 1240 6292 1111 0011 2001 5156

Tytuł przelewu: „ wniosek o zakup: imię i nazwisko wnioskodawcy”

 1. Po dokonaniu płatności należy złożyć do Gdańskiego Centrum Świadczeń wniosek o preferencyjny zakup węgla.
 2. Pracownik Centrum zweryfikuje wniosek o preferencyjny zakup węgla i potwierdzi czy wnioskodawca spełnia warunki do jego zakupu tj. że został mu przyznany/wypłacony dodatek węglowy lub czy spełnia warunki do jego otrzymania.
 3. Po potwierdzeniu przez pracownika Centrum, że wnioskodawca spełniania warunki do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty za węgiel, wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail.
 4. Podane przez wnioskodawcę dane, w tym rodzaj wnioskowanego paliwa oraz jego zamówioną ilość, zostaną przekazane do składu zajmującego się dystrybucją węgla.
 5. Pracownik tej firmy skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia dogodnego terminu dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.
 6. Pierwszy transport ze składu do miejsca zamieszkania jest darmowy. Dotyczy to każdego z dwóch okresów tj. dla zamówienia realizowanego do 31.12.2022 r. oraz pierwszy transport dla zamówienia realizowanego od 1.01.2023 r. W przypadku zamówienia części z przysługującego limity, koszt każdego kolejnego transportu będzie ponosić kupujący.
 7. Kierowca wyda potwierdzenie dostawy.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak

Metadane

Data publikacji : 05.11.2022
Data modyfikacji : 14.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony