Gdańskie Centrum Świadczeń

Obniżka dochodowa

Nazwa procedury

obniżka dochodowa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o obniżkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gdańsk,
  2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki lub decyzje ZUS, dokumenty potwierdzające wysokość wypłacanych alimentów, zaświadczenie o zasiłku macierzyńskim wypłaconym przez ZUS, zaświadczenie o wysokości żołdu, inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, dochody z najmu mieszkań i lokali). 

Miejsce złożenia wniosku

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr XVII/419/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020 – 2024.
  2. Zarządzenie Nr 16/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej bazowej stawki czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

Inne informacje

  1. Wnioski o obniżki dochodowe po weryfikacji pod względem dochodów trafiać będą z Działu Pomocy Mieszkaniowej do Gdańskich Nieruchomości (GN), gdzie doliczana będzie do nich obniżka techniczno - użytkowa. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku każdy najemca otrzyma od Gdańskich Nieruchomości informację o sposobie realizacji wniosku i sumie przyznanych obniżek, a także aneks do umowy najmu zawierający stawkę czynszu po obniżkach.
  2. Do obniżki dochodowej może być doliczona obniżka techniczno – użytkowa. Łączna wysokość obniżek techniczno - użytkowych oraz obniżek dochodowych nie może przekroczyć 60% bazowej stawki czynszu.
  3. Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można się o nią ubiegać ponownie.
  4. Z pomocy w postaci obniżki dochodowej skorzystać mogą również osoby z zadłużeniem czynszowym i bez tytułu prawnego do lokalu.

Informacja na temat opłat skarbowych i administracyjnych

brak

 

Odniżka dochodowa czynszu

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 20.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arletta Wolińska Dział Pomocy Mieszkaniowej
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry