Gdańskie Centrum Świadczeń

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w RP w związku z konfliktem zbrojnym

Wnioski można składać wyłącznie do 30 czerwca 2024 r.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne

Kryteria przyznania

 1. Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.
 2. Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 3. Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:
 • obywateli Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium Ukrainy;
 • obywateli Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy;
 • za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego przez matkę, będącą obywatelką Ukrainy, o której mowa powyżej.
 1. Świadczeniobiorca musi posiadać numer ewidencyjny PESEL (z symbolem UKR).
 2. Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 300 zł na osobę.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wypłatą świadczenia, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:


osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Wsparcia Rodziny 1-2
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.04.2022
Data modyfikacji : 17.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry