Gdańskie Centrum Świadczeń

Zaświadczenie o świadczeniach

Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń z GCŚ możesz otrzymać na pisemne żądanie w formularzu dot. wydania zaświadczenia lub odręcznym piśmie do urzędu w sprawie wydania zaświadczenia.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć na kilka sposobów:

  1. Osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34, gdzie wypełnisz formularz w tej sprawie.
  2. Przez pełnomocnika bezpośrednio w Centrum przy ul. Kartuskiej 32/34 – musisz wcześniej przygotować wniosek o wydanie zaświadczenia. Dokument ten powinien podpisać odręcznie wnioskodawca.
  3. Wyślij korespondencję w sprawie zaświadczenia przesyłką pocztową na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

W takim przypadku wystarczy odręcznie napisane pismo. W piśmie musisz podać:

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres),
  • jakich świadczeń ma dotyczyć zaświadczenie, np. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych,
  • jaki okres ma obejmować zaświadczenie,
  • osoby, których ma dotyczyć pobieranie świadczeń (dzieci lub osoby na rzecz których były lub są pobierane świadczenia),
  • w jakim celu jest potrzebne zaświadczenie oraz
  • formę jego odbioru, tj. osobiście, przesyłką pocztową, lub przez pełnomocnika.

Możesz też wypełnić przygotowany formularz – pobierzesz go osobiście w Centrum przy ul. Kartuskiej 32/34 w punkcie informacyjnym lub ze strony internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. Dokument musi być podpisany odręcznie przez wnioskodawcę.

  1. Wyślij wniosek przez internet na Platformie e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) jako pismo ogólne do urzędu. Wtedy musisz założyć profil zaufany, który zastąpi odręczny podpis wnioskodawcy.

Ważne

Wnioskiem o wydanie zaświadczenia jest zarówno formularz przygotowany przez Centrum, jak i odręcznie napisane pismo z podaniem wszystkich koniecznych danych opisanych wcześniej.

Kiedy wyślesz prośbę o wydanie zaświadczenia przez Platformę e-PUAP, zaświadczenie otrzymasz również w ten sposób. Jeśli zależy Ci na otrzymaniu zaświadczenia przesyłką pocztową, musisz pamiętać by zrezygnować z otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną.

Przesłanie wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail z przyczyn formalnych nie jest skutecznie złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia i na tej podstawie pracownik Centrum nie może wydać zaświadczenia.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Data modyfikacji : 24.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sowa Dział Obsługi Mieszkańców
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry