Gdańskie Centrum Świadczeń

Zmiana rachunku bankowego

Klient GCŚ może zgłosić chęć zmiany formy wypłaty przyznanych świadczeń wyłącznie pisemnie. Zmianę dotyczącą rachunku bankowego, na który mają wpływać kwoty przyznanych świadczeń można dokonać:

  • osobiście w GCŚ, ul. Kartuska 32/34, wypełniając stosowny formularz lub
  • przez pełnomocnika bezpośrednio w GCŚ przy ul. Kartuskiej 32/34 – wypełniając wcześniej formularz do zmiany formy płatności oraz druk pełnomocnictwa. Dokumenty te winny być podpisane odręcznie przez wnioskodawcę (wzorem podpisu spod wniosku) lub
  • wysłać informację przesyłką pocztową na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk.
W takim przypadku wystarczy odręcznie napisana prośba o zmianę rachunku bankowego z podaniem:

- danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres podany we wniosku, PESEL)

- świadczeń, których ma dotyczyć zmiana

- dnia od jakiego zmiana ma zacząć obowiązywać oraz nowego numeru rachunku.

Można też wypełnić formularz przygotowany przez GCŚ – pobrany osobiście w lokalizacji GCŚ przy przy ul. Kartuskiej 32/34 lub ze strony internetowej GCŚ. Każdy z ww. dokumentów winien być podpisany odręcznie przez wnioskodawcę (wzorem podpisu spod wniosku).

  • można też wysłać wniosek przez Platformę ePUAP – wtedy niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który zapewnia identyfikację danej osoby.
    Wnioskiem jest zarówno formularz przygotowany przez GCŚ, jak i odręcznie napisana prośba o zmianę rachunku bankowego z podaniem wszystkich danych jak wyżej.


Przesłanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail z przyczyn formalnych nie będzie uznane za skutecznie dokonana zmiana rachunku bankowego (nawet w sytuacji przesłania skanu pisma z podpisem klienta).


Najszybszym sposobem dokonania zmiany jest osobista wizyta w GCŚ, gdzie pracownik bezpośrednio przy kliencie dokonuje zmiany. 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 02.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sowa Dział Obsługi Mieszkańców
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry