Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/inne/3852,Koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.html
22.05.2024, 06:37

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

I. Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.


II. Kto podlega koordynacji?


W momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne oraz wychowawcze, jeśli jedno z rodziców dziecka/i lub członek rodziny przebywa poza granicami Polski, do wniosku należy dołączyć ankietę koordynacyjną, która wraz z dokumentami przekazana zostaje do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Koordynacji Świadczeń przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810).


Urząd ten ustala czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po weryfikacji wydaje decyzję w sprawie świadczenia – gdy koordynacja zachodzi lub informuje, że przepisy o koordynacji nie mają zastosowania w sprawie – wtedy GCŚ wydaje decyzję. Precyzyjne wypełnienie formularza przez wnioskodawcę, podanie dokładnych informacji dotyczących miejsca zamieszkania osoby przebywającej za granicą oraz dane jego pracodawcy, wpłynie na szybszą weryfikacją złożonego wniosku.


III. Świadczenia pieniężne podlegające koordynacji

  1. Zasiłek rodzinny,
  2. zasiłek pielęgnacyjny,
  3. świadczenie pielęgnacyjne,
  4. specjalny zasiłek opiekuńczy,
  5. jednorazowe świadczenie "Za życiem",
  6. świadczenie rodzicielskie,
  7. świadczenie wychowawcze - program "Rodzina 500+".


IV. Kraje, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji


Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, kiedy jeden z rodziców dziecka lub członek rodziny przebywa na terenie jednego z następujących państw:

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Finlandia, Hiszpania, Malta, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Łotwa, Litwa, Holandia, Szwecja, Irlandia, Słowacja, Luksemburg, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Polska, Węgry, Rumunia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich).

PAŃSTWA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Islandia, Lichtenstein, Norwegia

oraz Szwajcaria - na podstawie umowy o swobodnym przepływie osób

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 16.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony