Gdańskie Centrum Świadczeń

Numery kont bankowych

RACHUNKI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Numer rachunku bankowego Rodzaj wpłaty
88 1240 1268 1111 0010 6844 5888
 • darowizny na rzecz Gdańskiego Centrum Świadczeń
 • rozliczenia z lat ubiegłych
 • wpłaty nienależnie pobranych dodatków,mieszkaniowych
 • nienależnie pobrane stypendia uczniowskie
80 1240 1268 1111 0010 6844 6032
 • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
 • nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna,
 • nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny,
 • nienależnie pobrany zasiłek dla opiekuna (ZDO),
 • nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
 • wpłaty nienależnie pobranych dodatków energetycznych
62 1240 1268 1111 0010 6844 6162
 • nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+
95 1240 1268 1111 0010 6844 6247
 • wpłaty dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego,
 • wpłaty dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej
71 1240 6292 1111 0011 2001 5156
 • wpłaty z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego
07 1240 6292 1111 0011 2471 4503
 • wpłaty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny

 

RACHUNKI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Numer rachunku bankowego Rodzaj wpłaty
46 1240 1268 1111 0010 6844 5383
 • realizacja wydatków bieżących (zadania własne gminy),
 • wypłata stypendiów dla uczniów,
 • wypłata dodatków mieszkaniowych
39 1240 1268 1111 0010 6844 5703
 • obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • składki zdrowotne i składki ZUS od podopiecznych,
 • wypłata dodatków energetycznych
93 1240 1268 1111 0010 6844 6380
 • wpłata wadium wnoszonego przy przetargach,
 • wpłaty zabezpieczenia wykonania umowy,
 • inne depozyty

Metadane

Data publikacji : 06.07.2016
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Kilarska
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry