Gdańskie Centrum Świadczeń

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Izabela Miazga Dział Świadczeń Opiekuńczych Arkadiusz Kulewicz 19.05.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.05.2024 15:06 Arkadiusz Kulewicz
publikacja
Załącznik: siedziba_gcs_about_pr
07.05.2024 15:06 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
08.01.2024 12:24 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
02.01.2024 15:56 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
02.01.2024 15:56 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
15.09.2023 13:07 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
publikacja
Załącznik: SR-4Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
15.09.2023 13:05 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: ZSR-10 oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
15.09.2023 13:05 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: ZSR-07 oświadczenie wnioskodawcy albo gospodarstwa członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
15.09.2023 13:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: ZSR-06 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Dokument: Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Kategoria: ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
15.09.2023 13:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: ZSR-04 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Dokument: Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Kategoria: ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
15.09.2023 13:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
skasowanie
Załącznik: ZSR-04 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Dokument: Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Kategoria: ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
15.09.2023 13:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: ZSR-05 oświadczenie wnioskodawcy albo członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
11.08.2023 15:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
10.08.2023 09:47 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
08.02.2023 13:43 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
08.02.2023 13:36 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego - druk ZUS ZUA
08.02.2023 13:35 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - druk ZUS ZZA
08.02.2023 13:34 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny - druk ZUS ZCNA
08.02.2023 13:31 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
publikacja
Załącznik: Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - druk ZUS RP-6
06.10.2022 14:59 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:58 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:43 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:42 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:41 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:40 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:39 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:39 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:37 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:30 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:29 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
05.10.2022 21:24 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 10:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 10:04 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 10:02 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 09:59 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 09:56 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
28.06.2022 09:52 Katarzyna Tynkowska
Z-ca Dyrektora
modyfikacja
01.01.2022 13:43 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
01.01.2022 13:43 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
17.08.2021 11:22 Kamila Serkowska
inspektor
modyfikacja
02.08.2021 10:04 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
02.08.2021 10:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
02.08.2021 10:00 Arkadiusz Kulewicz
skasowanie
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Dokument: Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Kategoria: ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
02.08.2021 10:00 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
29.07.2021 07:04 Kamila Serkowska
inspektor
modyfikacja
27.10.2020 08:50 Kamila Serkowska
inspektor
modyfikacja
30.06.2020 15:10 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
30.06.2020 15:09 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
30.06.2020 15:09 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
30.06.2020 15:08 Arkadiusz Kulewicz
modyfikacja
25.05.2020 13:25 Administrator BIP
JSK Internet
modyfikacja
Załącznik: ZSR-04 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
25.05.2020 13:24 Administrator BIP
JSK Internet
modyfikacja
Załącznik: ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
25.05.2020 13:24 Administrator BIP
JSK Internet
modyfikacja
Załącznik: ZSR-06 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
25.05.2020 13:24 Administrator BIP
JSK Internet
modyfikacja
Załącznik: ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
25.05.2020 13:23 Administrator BIP
JSK Internet
modyfikacja
Załącznik: ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
25.05.2020 13:22 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
Załącznik: ZSR-04 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
20.05.2020 17:16 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
do góry